Hoe

De werkwijze

Wat kan Tijd voor Les voor jou betekenen?

Tijd voor Les biedt betaalbare lesondersteuning in Emmen, Coevorden en de buitendorpen vanaf basisschool groep 7 tot en met het mbo. Doel is daarbij het vergroten van kennis, zelfvertrouwen, motivatie en daardoor het plezier van een leerling in het leren zelf.

Huiswerkondersteuning in Emmen:

Vanaf het schooljaar 2019-2020 biedt Tijd voor Les betaalbare huiswerkbegeleiding in Emmen aan.

We starten met een intakegesprek bij jou thuis om te inventariseren welke behoefte er bij een leerling is. Zo ontstaat een goed beeld op welke lesonderdelen de nadruk moet liggen. Van tevoren wordt afgesproken op welke dag en op welke locatie jouw kind langs komt bij Tijd voor Les.

Tijdens de huiswerkondersteuning in Emmen kijken we met een leerling eerst welke studietaken er zijn. Er wordt een huiswerkplanning gemaakt en de schoolresultaten van de afgelopen week worden doorgenomen. Zo blijft er altijd een vinger aan de pols of er knelpunten zijn en waar bijgestuurd moet worden.

Vervolgens kan jouw kind in een eigen tempo aan de slag in het leslokaal en kan het tot 17.00 uur blijven. Op elke locatie is plaats voor maximaal 10 leerlingen, die verspreid over een middag langs komen. Zo voorkomen we te veel drukte ineens.

Er is altijd directe ondersteuning en uitleg bij vragen. De leeromgeving is rustig, maar er is ook ruimte voor een babbeltje en grapje. De sfeer is ongedwongen en plezierig, maar huiswerk maken blijft centraal staan. Tijd voor Les is geen BSO: huiswerk maken staat centraal.

Bijles Nederlands, bijles Engels in de gemeenten Emmen en Coevorden

Na aanmelding voor een bijles Nederlands of bijles Emmen vindt eerst een goede inventarisatie plaats van de specifieke problematiek. Tijd voor Les neemt daarvoor contact met ouder en leerling op (en soms ook met een leerkracht). Besproken wordt welk lesonderdeel aandacht vraagt. Een leerling levert digitaal informatie aan over het lesmateriaal van de school: hoe en op welk niveau wordt een onderdeel uitgelegd, welke opdrachten moeten gemaakt worden, welke begeleiding is er (al) vanuit school. Nadat een duidelijk beeld is gekregen wordt een bijles op de leerling afgestemd. Dat is altijd maatwerk.

Tijdens een bijles worden in principe geen huiswerkopdrachten van school gemaakt. Dat doet een leerling immers op school ook al. Tijd voor Les heeft eigen werkopdrachten die goed aansluiten bij de eigen uitleg en die van school. 

Na een bijles wordt een ouder altijd geïnformeerd over constateringen van Tijd voor Les. Is de lesstof voldoende begrepen, zijn er nog aandachtspunten, is er een optimale voorbereiding voor een proefwerk. Het is vervolgens aan ouder en leerling om te beslissen of een extra les noodzakelijk is. Vaak is één bijles voldoende, maar daarbij speelt natuurlijk ook een rol welke basis een leerling al heeft (of nog mist) en hoe vlot een uitleg wordt begrepen. Bijles thuis is mogelijk. Tijd voor Les geeft hierover graag aanvullende informatie.

Examentraining Nederlands, examentraining Engels in de gemeenten Emmen en Coevorden 

Na aanmelding voor een examentraining Nederlands of examentraining Engels vindt een inventarisatie plaats van de problematiek. Tijd voor Les neemt daarvoor contact met ouder en leerling op. Besproken wordt of bepaalde lesonderdelen extra aandacht moeten krijgen. Nadat een duidelijk beeld is ontstaan, wordt een training op de leerling afgestemd. Dat is altijd maatwerk. Een individuele training is daardoor erg effectief.
Een leerling komt een volledige dag naar de locatie in Noord-Sleen. In een gemoedelijke sfeer wordt gestart met de training. Zowel tijdens de ochtend- als de middagsessie wordt begonnen met een theoriegedeelte, waarbij uitleg wordt gegeven over onderdelen die extra aandacht verdienen. Daarna volgt het praktijkgedeelte met een volledige examenopgave. Ook daarbij wordt steeds uitleg gegeven waar dat wenselijk of noodzakelijk is. De gemaakte examenopgave wordt daarna uitgebreid geëvalueerd. In de ochtend- en middagsessie is een (korte) pauze. Daarnaast is er een (langere) lunchpauze. Tijd voor Les regelt de catering van de hele dag. Als afsluiting krijgt een leerling twee volledige examenopgaven mee naar huis. Die worden in de daaropvolgende week thuis gemaakt en digitaal bij Tijd voor Les ingeleverd.

Een week na de examentraining volgt een terugkom-moment van 1,5 uur, waarbij de resultaten van de twee ingeleverde examenopgaven worden doorgesproken en knelpunten extra uitleg krijgen. Met hulp van Tijd voor Les oefenen voor het examen Nederlands of Engels is een goede voorbereiding voor het centrale examen. Het vergroot niet alleen de kennis, maar ook het zelfvertrouwen.

Een examentraining Nederlands en examentraining Engels is individueel. In overleg is het mogelijk tegen een gereduceerd tarief samen met een tweede leerling de examentraining te volgen. Daarbij moet uiteraard het examenniveau van beide leerlingen gelijk zijn. Neem voor verder overleg contact met Tijd voor Les op.

De voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden van Tijd voor Les?

Bij huiswerkbegeleiding in Emmen voor basisschool en voortgezet onderwijs geldt een maandabonnement. De minimale begeleidingstermijn is drie maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement is gebaseerd op een tarief van 8 maanden (oktober tot en met mei) en verdeeld in gelijke betalingstermijnen. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief. Bij het aangaan van een abonnement geldt een instaptarief. In het abonnement staan alle voorwaarden die Tijd voor Les hanteert duidelijk vermeld. Natuurlijk kun je contact met ons opnemen voor verdere informatie.

Bijles en examentraining hebben geen specifieke voorwaarden. Het zijn individuele lesondersteuningen die steeds per keer tussen een leerling en Tijd voor Les worden afgestemd. 

Tijd voor Les werkt altijd met vooruitbetaling. Op de tarieven van Tijd voor Les is geen btw van toepassing. Onderwijs is vrijgesteld van de btw-plicht.

50
LEERLINGEN GEHOLPEN
7
VERSCHILLENDE VAKKEN
25
WERKUUR SESSIES

Ben je geïnteresseerd?

Neem nu contact op!